Trang chủ / Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Chế độ bảo hành

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: Đối với các thiết bị được cấp phiếu bảo hành, phải xuất trình Phiếu bảo hành và có tem bảo hành của Khách Đế còn trong thời hạn bảo hành. Tem bảo hành, mã vạch số serial, emei của sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không ...

Chi tiết »